תימחור ותנאים :

  1. שעת עבודה של נציג : 59 ₪ כולל מע"מ.

  2. שעת עבודה של מנהל פרויקט: 59 ₪ כולל מע"מ.

  3. תוספת של 40% למחיר שעת עבודה בימי שבת וחג או לילות ושעות לא שגרתיות.

  4. תנאי תשלום - התשלום יתבצע מראש בהעברה בנקאית.

  5. כל המחיר/ים על פי הסכם זה יהיו צמודים לשינוי בשיעור שכר המינימום במשק ו/או לשינויים בעלויות שכר שעה של מוקדן/ נציגי שירות הנובע מהחלת חוק פנסיה חובה על החברה, אם יחול, כאשר תעריף הבסיס הוא התעריף הידוע במועד ההתקשרות והתעריף הקובע הנו התעריף לשכר שעה ביום התשלום בפועל. בכל מקרה, התעריף הקובע לא יפחת מתעריף הבסיס.

  6. הלקוח מתחייב כי מאגרי מידע – (א) המאגר/ים שבבעלותנו רשום/מים על פי דין, לרבות לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981 ; (ב) הננו מתחייבים להמשיך ולשמר מצב דברים זה; (ג) ידוע לנו כי חלה עלינו חובה להודיע לחברה במידה ולא כך הוא הדבר.

השלמת פרטי הבוחרים כמו : מספר תעודת זהות, כתובת מגורים לטובת הצלבה עם ספר הבוחרים וחלוקה לקלפיות לטובת הנעת הבוחרים לקלפיות ביום הבחירות.  

טיוב ואימות נתונים

המרצת מצביעים ביום הבחירות

- המרצת התומכים המזוהים בכל קלפי, ההמרצה מתבצעת בכל שעות היום ובהתאם למגזרים השונים. העברת דו"חות המרצה באופן שוטף (כל שעה עגולה בד"כ) למנהל יום הבחירות כדי שיוכל לנווט ביעילות
את יום הבחירות.

איתור תומכים, מתלבטים ומתנגדים. לכל מטה יש מתנדבים שמתקשרים ומטלפנים למצביעים פוטנציאליים. זהו כח אדם איכותי ביותר שיש להיעזר בו לטובת שיחות איכותיות ואפקטיביות אחרת ייוצרו תסכול וירידה במוטיבציה. אחרי שאנשי המוקד הטלפוני של פוליטי -CALL   מסיימים את ביצוע השיחות, הלקוח מקבל דו"ח מלא ומפורט הכולל גם הקלטה של השיחות. התוצאות של הדו"ח מאפשרות לרכז מאמץ רק בשיחות האפקטיביות של המתלבטים ולשמר את התומכים. איתור התומכים והמתלבטים יספק למועמד תשתית רחבה ליום הבחירות, יאפשר חלוקת תומכים לאנשי קשר (ממריצים) שהיא תשתית הכרחית לניהול יום בחירות אפקטיבי.

אין מה להזמין כרגע, כדאי להתעדכן בהמשך.